KURS DOSKONALĄCY DLA DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

Program kursu jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia . Szkolenie trwa 8 dni i obejmuje 64 godziny wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych.

TEMATYKA KURSY:

 • * podstawy prawne pracy dyspozytorów
 • * modele funkcjonowania służb ratowniczych
 • * zasady kwalifikacji wezwań
 • * koordynacja działań służb ratowniczych
 • * nowoczesne techniki łączności
 • * wykorzystanie sprzętu komputerowego
 • * zasady korzystania z map terenu, techniki pozycjonowania (GPS)
 • * postępowanie w wypadkach masowych i katastrofach
 • * aspekty psychologiczne pracy dyspozytorów
 • * ratownictwo z powietrza
 • * ustawa o państwowym Ratownictwie Medycznym
 • * systemy i organizacja ratownictwa medycznego w innych krajach europejskich
 • * procedury zbierania wywiadu medycznego, w tym zbieranie wywiadu z osobą z utrudnionym kontaktem
 • * koordynacja medycznych działań ratunkowych na poziomie wojewódzkim
 • * rola koordynatora medycznego

Kurs jest zakończony egzaminem. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat lub zaświadczenie o uczestnictwie. Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu otrzymują wpis do karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego.