Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych

Kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych Kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych jest przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innego personelu medycznego, który na co dzień może się spotkać z koniecznością podjęcia zaawansowanych zabiegów ratujących życie u osób dorosłych. Kurs oparty jest o symulowane przypadki stanów zagrożenia życia i nagłego zatrzymania krążenia. W szkoleniu wykorzystany jest realny sprzęt medyczny oraz nowoczesne, sterowane komputerowo fantomy.

TEMATYKA KURSY:

  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem defibrylatora AED
  • Ocena i zadania w podstawowych i zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych
  • Udrożnienie dróg oddechowych
  • Oddychanie i wentylacja
  • Rytmy poprzedzające nagłe zatrzymanie krążenia (tachykardia, bradykardia)
  • Mechanizmy zatrzymania krążenia (VF, PVT, PEA, Asystolia)
  • Ostre zespoły wieńcowe (ACS)
  • Udar mózgu
  • Opieka poresuscytacyjna . powrót spontanicznego krążenia
 • Symulacja medyczna(Megacode)

Kurs trwa dwa dni 16 godzin.

Skontaktuj się z nami!