Szkolenia dla dyspozytorów medycznych

Program kursu jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Szkolenie trwa 8 dni i obejmuje 64 godziny wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych.

TEMATYKA KURSU:

  • * podstawy prawne pracy dyspozytorów
  • * modele funkcjonowania służb ratowniczych
  • * zasady kwalifikacji wezwań
  • * koordynacja działań służb ratowniczych
  • * nowoczesne techniki łączności
  • * wykorzystanie sprzętu komputerowego
  • * zasady korzystania z map terenu, techniki pozycjonowania (GPS)
  • * postępowanie w wypadkach masowych i katastrofach
  • * aspekty psychologiczne pracy dyspozytorów
  • * ratownictwo z powietrza
  • * ustawa o państwowym Ratownictwie Medycznym
  • * systemy i organizacja ratownictwa medycznego w innych krajach europejskich
  • * procedury zbierania wywiadu medycznego, w tym zbieranie wywiadu z osobą z utrudnionym kontaktem
  • * koordynacja medycznych działań ratunkowych na poziomie wojewódzkim
 • * rola koordynatora medycznego

Kurs jest zakończony egzaminem. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat lub zaświadczenie o uczestnictwie. Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu otrzymują wpis do karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego.

Zobacz także: kursy ERC w Transmedyku

Szybki kontakt

+48508255082

biuro@trans-medyk.pl