Kursy ALS – Advance Life Support

Zapraszamy na kurs ALS, który dotyczy zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych osób dorosłych. Celem takiego kursu jest wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych, a także nauczenie rozpoznawania pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia.

Szkolenie porusza także dalsze kroki:

- identyfikację przyczyny;

- wdrożenie działań zapobiegających zatrzymaniu krążenia;

-zasady postępowania w chorobie wieńcowej;

- zasady postępowania w zachorowaniach powodujących zatrzymanie krążenia;

- etapy postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zaburzeń rytmu serca;

- stosowanie leków w procesie resuscytacji;

Nasz personel będzie uczył elementów komunikacji zarówno z zespołem jak i bliskimi pacjenta. Pokaże także jak podejmować decyzje w nagłych i bardzo stresujących sytuacjach. Z naszymi kursantami poruszymy zagadnienia etycznych i prawnych aspektów dotyczących zatrzymania krążenia. Przeszkolimy ich także w zakresie rozpoznawania przyczyn i działań prewencyjnych. Przedstawimy również uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS i zapoznamy z opieką poresuscytacyjną. Poza wykładami prowadzone będą również pokazy, dyskusje, ćwiczenia oraz warsztaty.

Zobacz także: Kursy EPALS w Transmedyku

Kurs ALS – dla kogo?

Prowadzony przez nas kurs kierowany jest do grup zawodowych, które mają lub mogą mieć bezpośredni kontakt z pacjentami w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Mowa tutaj przede wszystkim o personelu medycznym, czyli lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach medycznych, a także o osobach pracujących w miejscach wzmożonego nadzoru medycznego. Do tych ostatnich zalicza się: Izby Przyjęć, SOR, OIOM, OIT itp.

Szybki kontakt

+48508255082

biuro@trans-medyk.pl