Kursy PALS – Paediatric Advanced Life Support

Kurs PALS, czyli zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci. Na takie właśnie szkolenie zapraszamy zarówno lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych jak i pozostały personel medyczny np. ze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i izb przyjęć, który w trakcie wykonywania swoich obowiązków może spotkać się z koniecznością wczesnego rozpoznania, a także wdrożenia pomocy dla osób w stanie zagrożenia życia.

Kurs dotyczy zagadnień:

- zaburzenia oddechowe u dzieci;

- zaburzenia rytmu zagrażające życiu;

- urazy u dzieci;

- toksykologia pediatryczna (podstawy);

- stany zagrożenia życia u noworodków;

- opieka nad dziećmi przewlekle chorymi;

Sprawdź także: kursy doskonalące dla ratowników medycznych - aż 80% dofinansowania z UE. Pogłębiaj swoją wiedzę i zdobądź certyfikat przydatny w Twoim zawodzie!

Kurs PALS – wykłady i ćwiczenia

W trakcie trwania kursu uczestnicy będą mieli okazję nie tylko posłuchać wykładów, ale wziąć udział w pokazach, dyskusjach, warsztatach i ćwiczeniach. Będą mogli sprawdzić się zarówno w roli członka jak i lidera zespołu resuscytacyjnego. Dzięki temu kursant będzie przygotowany na każdą ewentualność, a także zyska cenne umiejętność efektywnej pracy w grupie. Pogłębi swoją wiedzę na temat zabiegów resuscytacyjnych u dzieci z wykorzystanie defibrylatora AED, resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowląt, zaburzeń oddechowych, a także udrażniania dróg oddechowych u dzieci. Nasz zespół pokaże również jak wykryć zagrażające życiu zaburzenia rytmu. Warto zaznaczyć, że wszystkie elementy kursu odbywają się w zgodzie z aktualnymi wytycznymi.

Szybki kontakt

+48508255082

biuro@trans-medyk.pl