Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z  systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu  ratownictwa w czasie akcji. W szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego  zagrożenia zdrowotnego, w miejscu zdarzenia, do czasu  przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej..

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

SZKOLENIE OBEJMUJE M.IN.:

  • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
  • Resuscytację krążeniowo-oddechową (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
  • Zasady użycia defibrylatora automatycznego AED
  • Postępowanie przeciwwstrząsowe
  • Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
  • Postępowanie z poszkodowanym po urazie (złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn, oparzenia)
  • Postępowanie w - zdarzeniach masowych, mnogich oraz segregacja wstępna.
  • Ewakuację ze strefy zagrożenia
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Podczas szkolenia koncentrujemy się przede wszystkim na praktycznych aspektach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w warunkach symulowanych.  Nasze szkolenia odbywają się w oparciu o najnowocześniejszy, sterowany komputerowo sprzęt symulacyjno-treningowy. Szkolenie może się odbyć w miejscu wskazanym przez Państwa, w ustalonym przez obie strony terminie. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie tytuł RATOWNIKA. Termin i sposób przeprowadzenia egzaminu jest ustalany z Konsultantem Wojewódzkim Medycyny Ratunkowej w Opolu lub z lokalnym Koordynatorem Ratownictwa Medycznego Służby (w przypadku podmiotów podległych MSW i MON).

Szybki kontakt

+48508255082

biuro@trans-medyk.pl