Pediatric Life Support Provider Course Kurs zaawansowanych zabiegów ratujących życie u dzieci

Kurs zaawansowanych zabiegów ratujących życie u dzieci Kurs Pediatric Advanced Life Support przeznaczony jest dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innego personelu medycznego, który na co dzień może się spotkać z koniecznością wczesnego rozpoznawania i leczenia stanów zagrożenia życia, w tym niewydolności oddechowej i krążeniowej u dzieci. Kurs oparty jest o symulowane przypadki stanów zagrożenia życia i nagłego zatrzymania krążenia.  Podczas ćwiczeń kursant udziela pomocy jako członek oraz lider zespołu resuscytacyjnego. Taka organizacja szkolenia pozwala na opanowanie przez kursantów niezbędnych algorytmów oraz technik postępowania, podejmowania trafnych decyzji terapeutycznych oraz uczy działania w zespole. W szkoleniu wykorzystany jest realny sprzęt medyczny oraz nowoczesne, sterowane komputerowo fantomy.

TEMATYKA KURSY:

  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci z wykorzystaniem defibrylatora AED
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowląt
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowej w dzieci i niemowląt w świetle aktualnych wytycznych American Heart Association (2010)
  • Zaburzenia oddechowe u dzieci, udrożnienie dróg oddechowych i wentylacja
  • Zagrażające życiu zaburzenia rytmu oraz elektroterapia
  • Koncepcja zespołu resuscytacyjnego
  • Systematyczna ocena pacjenta pediatrycznego
  • Dostęp naczyniowy
  • Symulacja medyczna (Megacode)

Kurs trwa dwa dni (16 godzin) i zakończony jest egzaminem. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje oficjalny certyfikat PALS AHA.  Przed kursem każdy uczestnik otrzymuje materiały do kursu w języku polskim wraz z algorytmami postępowania.