Podstawowe czynności ratujące życie oraz pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Kurs skierowany jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z podstawowymi czynnościami ratującymi życie.

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z odpowiedzialnością i bezpiecznym zachowaniem podczas udzielania pierwszej pomocy, rozpoznawania objawów i postępowania w nagłych sytuacjach zagrażających życiu ich współpracowników lub członków rodziny.  Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie praktycznej, w małych grupach. Uczestnicy ćwiczą udzielanie pomocy podczas symulowanych sytuacji przy użyciu najwyższej jakości sprzętu, apteczek oraz materiałów opatrunkowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Ocena poszkodowanego
  • Postępowanie przy ataku serca, udarze mózgu
  • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt z użyciem AED
  • Usuwanie ciała obcego podczas zadławień
  • Pozycje ratownicze
  • Zabezpieczenie ran, krwawień i krwotoków
  • Zabezpieczenie złamań, skręceń i zwichnięć
  • Postępowanie w oparzeniach
  • Praca z apteczką pierwszej pomocy
  • Kurs trwa 1 dzień (8 godzin).
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wydane przez TRANS-MEDYK Ratownictwo.

Szybki kontakt

+48508255082

biuro@trans-medyk.pl