Seminaria dla ratowników medycznych

Programy seminariów zatwierdzone zostały przez Opolskiego Konsultanta w dziedzinie medycyny ratunkowej lek. Marek Dryja, na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Ratownicy Medyczni za udział w kursach i seminariach otrzymują zaświadczenie oraz wpis do książeczki doskonalenia zawodowego.
Za udział w poszczególnych seminariach uczestnicy otrzymują 8 punktów edukacyjnych.

Realizacja programu seminarium odbywa się w trybie jednodniowym.
Tematy seminariów:
„Postępowanie w stanach zagrożenia u dzieci”
„Zdarzenia o charakterze masowym”
„Postępowanie z pacjentem urazowym”

Zapraszamy także na nasze szkolenia dla dyspozytorów medycznych.

Skontaktuj się z nami!