Nasze usługi

Szkolenie personelu w placówkach medycznych

Bezpieczna przychodnia

pierwsza pomoc i trochę więcej w gabinecie lekarskim, stomatologicznym i nie tylko.

Szkolenie prowadzone jest w placówce Zamawiającego, w środowisku pracy personelu szkolonego ale na życzenie moze przeprowadzić je w innej lokalizacji.

Kurs opiera się o warsztaty w trakcie których uczestnicy doskonalą swoje miejętności symulowanych zdarzeniach przy użyciu zaawansowancy fantowmów oraz sprzętu torzsamego z dostepnym w placówce.

 

 

Kliknij link poniżej albo zadzwoń po więcej szczegółów 508 255 082!!!

Strona główna