Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

POZ OSOWIEC

Osowiec ul. Oleska 4

Czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku,

w godzinach 8.00 – 18.00

Telefon kontaktowy, czynny w godzinach pracy przychodni:

tel/fax (77) 42 12 473

 

KADŁUB TURAWSKI PUNKT KONSULTACYJNY

Kadłub Turawski ul. Opolska 11

Czynny w dniach:

poniedziałek 13.00 – 17.00

środa 08.00 – 11.00

piątek 08.00 – 12.00

Telefon kontaktowy, czynny w godzinach pracy przychodni:

tel. (77) 402 70 29

 

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych odbywa się w obydwóch ośrodkach w

środy od 8.00 do 11.00

 

Ponadto w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej wykonujemy codziennie:

EKG

Pomiar ciśnienia

Pomiar masy ciała

Badanie wzroku

Pomiar poziomu cukru

Zastrzyki dożylne i domięśniowe

Szczepienia

Podanie kroplówki

Wizyty domowe

 

Nocna i świąteczna pomoc lekarska

1. Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup

Szpitalna 10, 46-082 Kup

Tel. 77 427 34 00

Pomoc dla mieszkańców gmin Chrząstowice, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Murów, Ozimek, Popielów, Turawa.

 

2. Szpital św. Rocha w Ozimku

Częstochowska 31, 46-040 Ozimek

Tel. 77 427 34 00

Pomoc dla mieszkańców gmin Chrząstowice, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Murów, Ozimek, Popielów, Turawa.

 

3. Szpital Wojewódzki w Opolu

Katowicka 64, 46-020 Opole

Tel. 77 887 21 25

Pomoc dla mieszkańców Opola, gminy Dąbrowa i gminy Tarnów Opolski.