SZKOLENIA DLA BRANŻY MUNDUROWEJ

TAKTYCZNO-EWAKUACYJNE RATOWNICTWO MEDYCZNE. 

Podczas 2-dniowych zajęć zostaną zaprezentowane aktualne wytyczne taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC) i najnowsze trendy w opiece przedszpitalnej (Combat Trauma System). Zostanie omówiona taktyka działań ratowniczych oraz sposoby ewakuacji. Szkolenie zawiera rozbudowaną część praktyczną, w tym jeden dzień działań w warunkach poligonu. Kluczowym elementem szkolenia będzie nauka postępowania w zgodzie z poszczególnymi ograniczeniami dla środowiska taktycznego. Każdy z wymienionych tematów będzie realizowany na zasadzie .real action training., czyli symulacji medycznej z wykorzystaniem środków pozoracji pola  walki oraz tkanek zwierzęcych.

 

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (pełny lub recertyfikacyjny)

Jest to najbardziej rozbudowany z kursów o tej tematyce a skierowany do osób nie zajmujących się zawodowo ochroną zdrowia. Jego program i czas trwania są ściśle określone. Szkolenie obejmuje wszystkie zagadnienia związane z ratowaniem życia i zdrowia. Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z  systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu  ratownictwa w czasie akcji. W szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego  zagrożenia zdrowotnego, w miejscu zdarzenia, do czasu  przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Jest ono skierowane głównie do strażaków, ale także do służb podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Kończy się egzaminem państwowym i uzyskaniem tytułu „Ratownika”.

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

SZKOLENIE OBEJMUJE M.IN.:

  • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
  • Resuscytację krążeniowo-oddechową (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
  • Zasady użycia defibrylatora automatycznego AED
  • Postępowanie przeciwwstrząsowe
  • Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
  • Postępowanie z poszkodowanym po urazie (złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn, oparzenia)
  • Postępowanie w – zdarzeniach masowych, mnogich oraz segregacja wstępna.
  • Ewakuację ze strefy zagrożenia
  • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Podczas szkolenia koncentrujemy się przede wszystkim na praktycznych aspektach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w warunkach symulowanych.  Nasze szkolenia odbywają się w oparciu o najnowocześniejszy, sterowany komputerowo sprzęt symulacyjno-treningowy. Szkolenie może się odbyć w miejscu wskazanym przez Państwa, w ustalonym przez obie strony terminie. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie tytuł RATOWNIKA. Termin i sposób przeprowadzenia egzaminu jest ustalany z Konsultantem Wojewódzkim Medycyny Ratunkowej w Opolu lub z lokalnym Koordynatorem Ratownictwa Medycznego Służby (w przypadku podmiotów podległych MSW i MON).

Dla osób posiadających już uprawnienia Ratownika organizujemy szkolenia i egzamin recertyfikacyjny. Który jest wymagana co 3 lata przez ustawodawcę.

 

Szukasz odpowiedniego kursu dla siebie? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI (formularz kontaktowy)