SZKOLENIA DLA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA:

KURS DOSKONALĄCY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Kurs ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.

Intensywny sześciodniowy kurs obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ratowniczego.

Grupa do 10 osób, koszt 8000,00 za grupę, czas trwania 6 dni.

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat i wpis do karty doskonalenia zawodowego lub zaświadczenie o uczestnictwie.

 

POSTĘPOWANIE W SANIE ZAGROŻENIA ŻYCIA

Jedno dniowy intensywny kurs adresowany do pracowników przychodni i gabinetów podczas którego w praktyczny sposób omówione zostają metody udrożnienia dróg oddechowych, prowadzenie RKO, rytmy serca wymagające defibrylacji,  farmakoterapia, uniwersalny algorytm zaawansowanych czynności reanimacyjnych, symulacje wybranych stanów nagłych.

Kurs trwa 9 godzin, grupa 12 osób, cena za grupę 4 200,00 zł BRUTTO.

 

SEMINARIA DOSKONALĄCE DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Programy seminariów zatwierdzone zostały przez Opolskiego Konsultanta w dziedzinie medycyny ratunkowej lek. Marek Dryja, na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Ratownicy Medyczni za udział w kursach i seminariach otrzymują zaświadczenie oraz wpis do książeczki doskonalenia zawodowego.
Za udział w poszczególnych seminariach uczestnicy otrzymują 8 punktów edukacyjnych.

Realizacja programu seminarium odbywa się w trybie jednodniowym.
Tematy seminariów:
“Postępowanie w stanach zagrożenia u dzieci”
“Zdarzenia o charakterze masowym”
“Postępowanie z pacjentem urazowym”

Grupa do 10 osób, koszt 8000,00 za grupę, czas trwania 6 dni.

 

Szukasz odpowiedniego kursu dla siebie? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI (formularz kontaktowy)